Rok 2021/2022
Informace pro rodiče – hudební kroužek

Informace pro rodiče – hudební kroužek

Zjišťujeme zájem mezi žáky o hudební kroužek (hra na bicí, perkuse). Kroužek by vedl pan Libor Orel ml., který nabízí:

  • individuální výuku pro 1 žáka (350 Kč/1 vyučovací hodina, 1x týdně, od 6 let)
  • společnou hodinu pro skupinu žáků (100 Kč/žák – min. počet žáků 4, max. 8 žáků, od 8 let)
  • vyučující je schopen učit v týdnu 1 den a max. 6 hodin

Pokud by o kroužek byl zájem, městys by zakoupil vlastní hudební nástroje (bicí 15-20 tisíc Kč, základní perkusivní sortiment 10 tisíc Kč), jelikož není v silách vyučujícího vozit na každou hodinu nástroje, navíc pan Orel perkusemi nedisponuje. Prostory by městys poskytl v čp. 69 ve druhém patře, probíhala by zde výuka a žáci by sem mohli chodit cvičit na nástroje.

Pokud by zájem nebyl, zkusila by paní Holešová z IC Sněžné zajistit jiné vyučující (hra na klávesy, kytara, flétna) apod.

Informovat se můžete přímo u paní Holešové na tel. 608 568 566.