Rok 2015
Exkurze do Prahy

Exkurze do Prahy

Exkurze do Prahy
V pondělí 22. 5. v 6 hodin se vydal celý druhý stupeň na exkurzi do Prahy. Po tříhodinové cestě autobusem jsme protáhli končetiny a metrem přejeli ke Karlovu mostu. Jako první nás čekala plavba po Vltavě, kde jsme viděli známá místa z filmu Chobotnice z 2. patra. Poté jsme šli na prohlídku Muzea Karlova mostu, kde jsme se seznámili s postupem jeho výstavby a dověděli se něco z historie Prahy. Cestou z muzea jsme prošli Staroměstské náměstí se sochou Jana Husa a slavným orlojem na radnici. Zbytek radnice byl bohužel obehnán lešením, takže nebylo nic moc vidět. Lanovka nás vyvezla na Petřín. Po vyšlapání 299 schodů jsme se pokochali výhledem na celou Prahu i horu Říp a Trosky. Zábavné bylo bloudění Zrcadlovým bludištěm. V poslední místnosti se zakřivenými zrcadly jsme se hodně nasmáli. Přes petřínský park jsme došli až k Pražskému hradu, kde nás čekala bezpečnostní prohlídka, bez které bychom nemohli Hradem projít. Měli jsme štěstí, neboť Svatovítská katedrála byla otevřena, takže jsme si mohli prohlédnout i vnitřní výzdobu a klenby. Pod Hradem jsme nahlédli do Zlaté uličky a pokračovali po starých zámeckých schodech k metru, které nás dovezlo k Václavskému náměstí. Václavské náměstí jsme prošli k soše sv. Václava a poté nás metro dopravilo zpět k parkovišti autobusu. A hurá domů! Rodiče si nás rozebrali ve Sněžném zhruba ve čtvrt na osm. Výlet jsme si užili. Pouze někteří se z neznámých důvodů druhý den nedostavili do školy.
Žáci 9. ročníku

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.