• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Rok 2023/2024
Enviromentální konference 2024

Enviromentální konference 2024

Dne 31. května se konala každoroční environmentální konference, tentokrát na téma Green deal. 9. ročník shrnul nejdůležitější témata toho, co Green deal zahrnuje a ovlivňuje. Každý ze žáků zpracoval jedno z témat a k němu nám něco řekl. Po té jsme společně diskutovali o jeho výhodách a nevýhodách, a také o tom co lze vylepšit.

žákyně 9. ročníku