ERASMUS AKCE
Čtenářské dílny na 2. stupni ZŠ (Co právě čtu anebo pojďme si spolu číst)

Čtenářské dílny na 2. stupni ZŠ (Co právě čtu anebo pojďme si spolu číst)

V 6. – 9. ročníku věnujeme jednu vyučovací hodinu týdně čtenářským dílnám. Žáci si přinesou knihu z domu nebo si ji vypůjčí ve školní knihovně a během této hodiny ji čtou. Každý čte tedy knihu jinou, úkol na závěr hodiny mají ale stejný. Pracovní listy jsou zaměřeny na postavy, místo a čas děje, ale i na emoce, vůně či barvy v textu. Někdy je třeba zapojit fantazii, zamyslet se nad tím, co bychom v příběhu udělali my sami apod. Prostřednictvím pracovních listů si žáci knihy zároveň představují. Čteme v lavicích nebo na relaxačním vaku. Když je pěkně využíváme venkovní učebnu.