• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
ERASMUS AKCE
Čtenářské dílny na 2. stupni ZŠ (Co právě čtu anebo pojďme si spolu číst)

Čtenářské dílny na 2. stupni ZŠ (Co právě čtu anebo pojďme si spolu číst)

V 6. – 9. ročníku věnujeme jednu vyučovací hodinu týdně čtenářským dílnám. Žáci si přinesou knihu z domu nebo si ji vypůjčí ve školní knihovně a během této hodiny ji čtou. Každý čte tedy knihu jinou, úkol na závěr hodiny mají ale stejný. Pracovní listy jsou zaměřeny na postavy, místo a čas děje, ale i na emoce, vůně či barvy v textu. Někdy je třeba zapojit fantazii, zamyslet se nad tím, co bychom v příběhu udělali my sami apod. Prostřednictvím pracovních listů si žáci knihy zároveň představují. Čteme v lavicích nebo na relaxačním vaku. Když je pěkně využíváme venkovní učebnu.