• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Rok 2015
Čištění oceánů

Čištění oceánů

V pondělí 7.1.2019 proběhla na naší škole pro žáky 8. a 9. ročníku přednáška. Tématem byl celosvětový ekologický problém – znečištění oceánů a jeho řešení. Přednášku si pro žáky připravil Ing. Ivan Otevřel MBA, který se spolu se svými studenty tématem čištění oceánů zabývá v rámci projektu na fakultě strojního inženýrství (VUT). Tato problematika je jistě k zamyšlení pro nás pro všechny i když nejsme přímořským státem. Měli bychom si uvědomit, že se nás všech týká proto, že se na znečištění vod a životního prostředí vůbec, nějakým způsobem podílíme my všichni a že velká část odpadu, i z vnitrozemí, končí právě v mořích a oceánech, jejichž fauna a flóra významnou měrou přispívá k udržení života na celé planetě. Právě proto je čistota oceánských a mořských vod důležitým tématem budoucnosti.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.