ERASMUS AKCE
Christmas cards exchange – eTwinning project

Christmas cards exchange – eTwinning project

Naši žáci 5. ročníku a vybraní žáci ze 4. ročníku se zapojili do mezinárodního projektu mezi školami do eTwinningu, celkem 18 žáků. Tématem tohoto projektu bylo dozvědět se více o tom, jak se v Polsku slaví Vánoce a jaké vánoční zvyky a tradice se tam udržují. Žáci si vzájemně vyrobili z papíru krásná vánoční přáníčka a  dovnitř každého napsali vánoční poselství v angličtině i v češtině. Dále jsme k nim přiložili vytvořený list, kde každý žák napsal na počítači základní informace o tom, jak se slaví Vánoce u nich v rodině. Všichni žáci byli z polských přáníček moc nadšeni a projekt se jim líbil. Nakonec jsme zjistili, že naše české Vánoce jsou  velmi podobné těm polským.

 

A co je to vlastně eTwinning?

Projekt eTwinning je spolupráce na mezinárodních projektech mezi učiteli, žáky či celými třídami. ETwinning se začíná stávat přirozenou a nedílnou součástí školního života žáků i pedagogů. Je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat se, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.