• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Rok 2015
Beseda s CHKO a Den vody

Beseda s CHKO a Den vody

S nastupujícím jarem jsme ve škole uspořádali besedu s pracovnicí CHKO Žďárské vrchy paní magistrou Machovou. Přiblížila žákům ohrožené druhy ptactva hlavně v okolí Sněžného, ale i celorepublikově. Beseda byla doplněna množstvím fotografií i nahrávek se zvuky ptactva. V závěru vyzvala žáky, že se mohou zapojit do monitoringu mokřadů a vodních ploch. Monitoring organizují pracovníci CHKO Žďárské vrchy a jde o to, že by děti ve svém volnu mohli fotografovat zajímavé rostliny i živočichy, které třeba na procházkách s rodiči uvidí. Fotografie mohou pak s uvedením svého jména, lokality, kde fotografii pořídili a datem pořízení odeslat na správu CHKO a tak pomoci zmapovat výskyt chráněných i jiných přírodnin. Po ukončení besedy jsme si připomněli Den vody. Žáci devátého ročníku připravili různá stanoviště s plněním úkolů.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.