ERASMUS AKCE
Anglické divadlo – The Enormous turnip – 3. ročník

Anglické divadlo – The Enormous turnip – 3. ročník

Členové EDC / anglického dramatického kroužku / zahráli žákům 3. ročníku divadelní představení  v angličtině O veliké řepě. Poté následovaly aktivity spojené s touto pohádkou – seznamování se slovní zásobou, hry, pexeso, atd. Představení se všem žákům líbilo.