Zahájení školního roku 2016/17

Ve školním roce 2016/17 bude naši mateřskou školu navštěvovat 37 dětí a základní školu 112 žáků. Na prvním stupni bude 68 žáků a na druhém 44 žáků, žáci budou vyučováni v 7 třídách, první stupeň bude mít 3 třídy a druhý stupeň 4 třídy.

Vzdělávání 112ti žáků se bude uskutečňovat podle ŠVP pro základní vzdělávání Děti Vysočiny, který byl upraven tak, aby vyhovoval současným právním předpisům, jeden žák bude vzděláván podle ŠVP pro základní školu speciální. Ve škole je do běžných tříd integrováno 14 žáků se zdravotním postižením, z nichž někteří budou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů.
Výuka v základní škole začíná v 7.45, provoz školní družiny v 6.30 hodin. Do školní družiny budou žáci z důvodu omezené kapacity přijímáni podle Směrnice č. 14, která je zveřejněna na www.zssnezne.cz v záložce Družina/Dokumenty. Chápu, že někteří rodiče, kterým podle této směrnice nebudeme moci děti do školní družiny umístit, budou rozčarováni, ale z kapacitních důvodů to skutečně nebude možné. Mohu pouze slíbit, že pro ty rodiče, kteří opravdu potřebují, abychom se o jeho dítě po určitou dobu postarali, se pokusíme najít jiné vhodné řešení. Provoz v mateřské škole zůstává beze změny.
Hned od začátku školního roku začneme realizovat tzv. Šablony, což je projekt zjednodušeného účetnictví z větší části hrazený z ESF a z menší části z MŠMT. V rámci tohoto projektu bude v mateřské škole zaměstnána chůva k dvouletým dětem a jedna paní učitelka nastoupí studium logopedie. V základní škole začnou fungovat tzv. čtenářské kluby a kluby zábavné logiky. Ve větší míře také budeme moci doučovat žáky, kteří mají nějaké výukové potíže.
Přeji všem žákům a učitelům úspěšný školní rok, rodičům pak radost ze školních pokroků svých ratolestí.

Věra Matějů

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.

Zahájení školního roku 2016/17