Školní rok 2017/2018

Výuku v letošním školním roce zahájilo celkem 124 žáků základní školy. Po dlouhých 15 letech jsme nemuseli žádat o výjimku z počtu žáků, protože při 7 třídách již máme průměrný počet žáků na jednu třídu vyšší než 17, čímž splňujeme platné právní předpisy. Povinnou školní docházku zahájilo 17 prvňáčků. Nově bude v naší škole působit školní speciální pedagog. Mateřská škola i školní družina budou mít po dvou odděleních, bohužel počty zájemců převyšují stávající kapacity obou zařízení. Budeme ale, stejně, jako loni, otvírat v odpoledních hodinách čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a 4 hodiny doučování, takže žáci, kterým nenavazuje autobus na rozvrh hodin, budou moci trávit čas do odjezdu autobusu v těchto klubech. Přeji všem žákům, zaměstnancům i rodičům našich dětí a žáků úspěšný školní rok. Mgr. Věra Matějů, ředitelka školy

 

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.