Popis pracovního postupu – příprava toustů ve 4. ročníku – / činnostní učení/

Ve středu 1. 12. jsme do našeho vyučování českého jazyka opět zařadili činnostní učení, neboli nabývání nových poznatků učení názorně, vlastní činností a prožíváním za pomoci vhodných učebních materiálů a pomůcek. Základním principem činnostního vyučování je probouzení zájmu (motivace). Žáci se ve slohové výchově učili popisovat pracovní postup přípravy toustů. Nejprve jsme si společně nachystali osnovu a pak tyto body osnovy žáci spojili do logických vět postupu přípravy toustů. Svůj postup si pak prakticky vyzkoušeli a každý žák si sám připravil svůj toust. Všem se tato změna klasického vyučování moc líbila a tousty všem moc chutnaly.