Nedej se

Ve čtvrtek 15. června proběhl první ze série zážitkových programů k prevenci sociálně patologických jevů s názvem Nedej se. Program s našimi žáky provedly dvě pracovnice Centra prevence Portimo z Nového Města na Moravě a byl určen pro žáky 4. a 5. ročníku. Hrazen bude z dotace Kraje Vysočina – Agenda 21 a Zdraví 2020. Poskytl žákům hravou formou povědomí o tom, jak se bránit případné šikaně, jak spolupracovat, aby se ve skupině svých spolužáků, ale i směrem k ostatním cítili dobře a bezpečně. Příští týden budou následovat další programy, tentokrát pro žáky 6., 8. a 9. ročníku. Poslední dva programy si necháme až na září. Mgr. Věra Matějů

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.