Rok 2015
Jak to bylo s Ježíškem

Jak to bylo s Ježíškem

Žáci 1. a 2. ročníku navštívili před Vánoci velmi pěkný vzdělávací program na Krátké. Lektorky dětem vyprávěly o příchodu Marie a Josefa do Betléma a o narození Ježíška. Pak měly děti z rozmanitých věcí vybrat do košíku dary, které jim mohli tehdy lidé přinést. Jejich výběr byl jasně zaměřen na výdobytky dnešní doby – mobil, baterka apod., dozvěděly se však, že dříve mezi důležité dary patřila třeba přikrývka, dřevěná lžíce nebo brambory.
Po uložení vybraných darů do proutěného košíku, se všichni vydali na poutní cestu do pomyslného Betléma. Na putovní cestě musely děti splnit tři úkoly – složit mapu cesty, zazpívat koledu a odpovědět na otázky, které prověřily, jak pozorné při vyprávění příběhu byly. Když došli všichni do „Betléma“, čekali tam Marie, Josef a malý Ježíšek v jesličkách. Děti jim předaly dary a za odměnu dostaly pytlík s perníčky, které si na místě hned ozdobily. Na závěr si vytvořily dekoraci z malých buchtiček. J. Kaštánková

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.