Rok 2019/2020
Informace pro MŠ a ŠD

Informace pro MŠ a ŠD

Dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání stanovuje ředitelka školy výši úplaty pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů na 50% stanovené částky, tzn. 150 Kč za měsíc. Toto opatření se týká úplaty za březen.

Úplata za ŠD za měsíc březen se nebude účtovat.

 Již zaplacené platby budou po skončení mimořádné situace vráceny zpět na Váš účet. Bylo by vhodné na čas pozastavit platební příkaz na platby pro MŠ i ŠD