Happy Halloween!

Dne 31. října se slaví ve všech anglicky mluvících zemích svátek duchů a strašidel – Halloween. S tímto, pro děti atraktivním dnem, se seznamují v hodinách anglického jazyka i naši žáci. Na tuto netradiční hodinu angličtiny si žáci do školy donesli kostýmy nebo masky, aby si oslavu tohoto svátku dostatečně užili. Seznámili se s historií, tradicemi a typickou slovní zásobou. Hráli jsme zábavné hry, vyplňovali kvízy, zpívali písně a sledovali videa, aby si to všichni pořádně užili. Happy Halloween všem!