English drama club v ZŠ Fryšava – The Enormous turnip

V pátek 16. 12. 2022 jsme se s žáky, kteří navštěvují anglický dramatický kroužek, vypravili do Fryšavy, kde jsme zahráli divadelní představení O veliké řepě, které žáci nacvičili v anglickém jazyce. Po zahrání pohádky ještě následovaly aktivity, kde členové kroužku učili fryšavské žáky slovní zásobu k tématu pohádky. Představení i následné aktivity se moc povedly.