Rok 2021/2022
Dopravní hřiště – 4. ročník

Dopravní hřiště – 4. ročník

V pátek 24. září se žáci 4. ročníku zúčastnili lekce dopravní výchovy v Novém Městě na Moravě. Zde byli nejprve seznámeni s teoretickou částí, jak by se měli chovat jako cyklisti.  Pak si šli všechny nabyté vědomosti prakticky ověřit na nedaleké dopravní hřiště. Nejprve byli seznámeni s tím, jak se na dopravním hřišti mají chovat. Byla jim zdůrazněna otázka bezpečnosti silničního provozu. A pak už začali sami jezdit na kolech a sami museli řešit vyvstalá dopravní situace. Na závěr je pan školitel pochválil, ale zdůraznil, že někteří žáci ještě musí na svých dovednostech zapracovat.  Na další lekci dopravní výchovy pojedeme opět na jaře.