Divadlo ve Žďáru nad Sázavou – anglicky

Ve středu 18. 1. 2019 se žáci z kroužku English Drama Club vypravili do Žďáru n. S., aby zde zahráli divadelní představení v soukromé základní škole Na Radosti. Žáci spolu s vedoucí kroužku zahráli pohádku „ O řepě“, ale v angličtině. Sami si vyrobili kulisy k tomuto představení. Ve škole Na Radosti je velmi mile přijali a vysvětlili jim, jak tato alternativní základní škola funguje, což se žákům líbilo. Po úvodním představení a nachystání všech rekvizit, mohlo vše začít. Jako první se hrála pohádka, poté následovaly přidružené aktivity. Žáci si připravili sedm stanovišť. Rozdali dětem ze základní školy Na Radosti lístečky a ony měly postupně procházet stanovišti a plnit úkoly spojené s pohádkou, tzn. hrály obrázkové pexeso, pexeso se slovy, stavěly puzzle, řadily obrázky za sebe, přikládaly slova k obrázkům, vyráběli si odznak řepy a také získaly diplom za účast na představení a těchto hravých aktivitách. Naši žáci byli odměněni velkým potleskem a byli pochváleni. Všem se toto společné dopoledne velmi líbilo. Nakonec byli žáci odměněni sladkou tečkou v podobě mrkvového muffinu, který všem moc chutnal. Slíbili jsme si, že až se naučíme hrát další pohádku, tak že do školy Na Radosti zase rádi přijedeme. Ladislava Buchtová

Ve středu 16.1.2019 navštívila naši školu skupina dětí 4. a 5. ročníku ZŠ Sněžné . Pod vedením Mgr. Ladislavy Buchtové děti připravily divadelní představení O veliké řepě v anglickém jazyce a následně ho prezentovaly dětem 1.- 3.ročníku Školy Na Radosti. Po představení následovaly další aktivity v angličtině související s právě zhlédnutou pohádkou. Akce byla dobrou zkušeností i příležitostí komunikovat a sdílet své znalosti AJ. Vážím si navázané spolupráce a budeme se těšit na příště.
Markéta Straková, ZŠ Na Radosti Žďár nad Sázavou

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.