Čtenářská gramotnost – nonsens

Že není možné učit ve škole nesmysly? O pravém opaku se přesvědčili žáci 6. a 7. ročníku v hodinách literatury a výtvarné výchovy, když nahlédli do knížky 99 dědečků a 1 babička od Jiřího Žáčka. Jedná se o nonsensovou, tedy nesmyslnou, poezii, jejímž cílem je čtenáře prostě pobavit. A protože nonsens se objevuje i ve výtvarném umění, rozhodli jsme se Žáčkovy básničky doplnit o veselé ilustrace.