Literární kavárna

Literární kavárna

V pátek 20. ledna jsme si čtenářskou dílnu v 8. třídě zpříjemnili kávou a čajem. Srazili jsme stolky dohromady, na každém jsme rozsvítili svíčku a při hřejivém nápoji jsme se ponořili do příběhů na stránkách našich knih. Čtenářská dílna probíhá jednou týdně. Žáci si čtou knihu, kterou si vyberou ve školní knihovně nebo si ji přinesou z domu. Při čtení […]

Let’s go shopping!

Let’s go shopping!

V hodinách anglického jazyka ve 3. ročníku se žáci seznámili s penězi, kterými se ve Velké Británii platí – britskou librou. Učili se základní fráze, které jsou s nakupováním spojené. Aby učení bylo pro žáky zábavné, tak jsme jednu hodinu vyčlenili praktickým činnostem spojeným s nakupováním. Žáci si do školy donesli prázdné obaly od potravin, na které jsme napsali cenovky, které odpovídají cenám potravin […]

English drama club v ZŠ Fryšava – The Enormous turnip

English drama club v ZŠ Fryšava – The Enormous turnip

V pátek 16. 12. 2022 jsme se s žáky, kteří navštěvují anglický dramatický kroužek, vypravili do Fryšavy, kde jsme zahráli divadelní představení O veliké řepě, které žáci nacvičili v anglickém jazyce. Po zahrání pohádky ještě následovaly aktivity, kde členové kroužku učili fryšavské žáky slovní zásobu k tématu pohádky. Představení i následné aktivity se moc povedly.

Divadlo Žďár nad Sázavou – Rusalka

Divadlo Žďár nad Sázavou – Rusalka

V pondělí 19. 12. navštívili žáci 4. a 5. ročníku divadelní představení „O Rusalce“ v Městském divadle Žďár nad Sázavou. Představení přiblížilo žákům pohádkový příběh Rusalky. V příběhu nechyběl zpěv, tanec, verše, kouzla a hudba Antonína Dvořáka.

Christmas cards exchange – eTwinning project

Christmas cards exchange – eTwinning project

Naši žáci 5. ročníku a vybraní žáci ze 4. ročníku se zapojili do mezinárodního projektu mezi školami do eTwinningu, celkem 18 žáků. Tématem tohoto projektu bylo dozvědět se více o tom, jak se v Polsku slaví Vánoce a jaké vánoční zvyky a tradice se tam udržují. Žáci si vzájemně vyrobili z papíru krásná vánoční přáníčka a  dovnitř každého napsali vánoční poselství […]

Divadelní představení

Divadelní představení

V pondělí 5. 12.  jela naše celá třída do Městského divadla ve Žďáře nad Sázavou. Představení hrálo Divadelní centrum Zlín, jmenovalo se Offlines a trvalo šedesát minut. Celé ho hráli jenom tři lidé, což je husté. Představení bylo o 28letém Milanovi, který se přes Instagram zamiloval do Zuzany B. Jelikož se ji ale bál oslovit v realitě, tak se mu rozhodl pomoci […]

A fruit salad

A fruit salad

Ve 4. ročníku v hodinách anglického jazyka probíráme téma – Food / jídlo/, což nás přivedlo na myšlenku, vše si vyzkoušet prakticky. Vybraly jsme si přípravu ovocného salátu. Děti si do školy donesly ovoce, oříšky, med a jiné potraviny, které mají rády. Pak si podle připravené osnovy procvičovaly fráze spojené s tímto tématem tak, že prakticky salát připravovaly. Jak se jim […]