Buildings in the town or in the village

Během hodiny anglického jazyka žáci 4. ročníku společně vytvořili projekt, kde si procvičili názvy  obchodů a důležitých budov ve městě  i na vesnici. Následně do připravených kartiček ve dvojicích zapisovali, co se zde může koupit. Vše poté nalepili na plánek města. Nakonec se žáci společně vyfotili a hráli jsme oblíbené hry.