Zdravá třída – Portimo

V úterý 12. 2. se 4. ročník zúčastnil preventivního programu s názvem „Zdravá třída“. Šlo o to, aby si děti uvědomily, jak se k sobě mají ve třídě chovat, co se jim líbí a nelíbí, jak mohou aktivně přispět ke stmelování kolektivu….Vše si vyzkoušely pomocí zajímavých her a povídání. Spolupráce se společností Portimo z Nového Města na Moravě již běží několik let a je pro žáky velmi přínosná.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.