Rok 2021/2022
Zápis do 1. třídy 2022/23

Zápis do 1. třídy 2022/23

12. duben 2022 byl důležitý den pro všechny předškoláky. Nastrojit se??, vzít za ruku rodiče?, přijít se představit? a splnit zajímavé úkoly, které si pro děti učitelé z 1. stupně ZŠ připravili, bylo pro děti nevšední a různorodé?. Domů si za odměnu odnesly nezapomenutelné zážitky a dárky od žáků a zaměstnanců naší školy?.

Pro vstup do školy? je důležitá emoční a sociální zralost, dostatečná fyzická a pohybová vyspělost, sebeobsluha, jazykové, řečové a komunikativní dovednosti, zvládnutí koordinace oka a ruky, pravolevá orientace, logické a myšlenkové operace, dokázat se soustředit, zapamatovat si, ale také tvořivost a další důležité faktory, které se během zápisu zjišťují a konzultují s rodiči. Všem nám jde o to, aby bylo dítě v 1. třídě spokojené?, zažívalo pocit úspěchu?, do školy se těšilo?a chtělo se učit?.

Někteří rodiče zváží doporučení školy, aby požádali o odklad školní docházky a umožnili tak svým dětem dozrát jako jablíčko?. Ostatní už se mohou začít na školu chystat a hlavně těšit, tak jako my ze školního kolektivu ?.