Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018

Slavnostní rozloučení s letošními absolventy sněženské školy
proběhlo v poslední den školního roku 2017/18 již tradičně v obřadní síni úřadu městyse. K žákům devátého ročníku postupně promluvily ředitelka školy, starostka městyse a třídní učitelka. Po projevech bylo žákům rozdáno vysvědčení o ukončení základního vzdělávání. V závěru promluvila ke všem zúčastněným jedna z absolventek, zavzpomínala na školní docházku a poděkovala všem pedagogům za jejich práci. Nakonec se všichni absolventi i učitelé školy zapsali do pamětní knihy městyse. Mgr. Věra Matějů

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.