Popis projektu

11. ROČNÍK ČESKO-SLOVENSKÉHO PROJEKTU

Záložka do knihy spojuje školy:

Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebe v próze

 

POVINNOSTI A DOPORUČENÍ

 1. Vzájemně kontaktování prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) s Vaší partnerskou školou. Nejpozději do 8. 10. 2020.

Prostřednictvím zdvořilé elektronické správy si navzájem:

 • Potvrdíte své PARTNERSTVÍ v projektu;
 • Upřesníte POČET záložek v projektu;
 • Dohodnete ZPŮSOB výměny záložek; například ve formě doporučené listovní zásilky nebo balíku.
 • Dohodnete předběžný TERMÍN výměny záložek v průběhu tohoto měsíce (října – října).
 1. Přátelská komunikace bude probíhat vždy jen mezi Vašimi dvěma partnerskými školami.
 2. Žáci mohou vyrábět záložky rozmanitých tvarů, různých velikostí a pomocí libovolné techniky (např. Malování, kreslení, háčkování, drátování, koláž) na určenou téma Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze / Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze.
 3. Je důležité, aby žáci při výrobě záložek dodrželo letošní vyhlášenou téma projektu.
 4. Žáci mohou záložky vyrábět například na vyučování, ve školní knihovně, v rámci kroužkové činnosti nebo ve školním klubu dětí. Všichni žáci mohou na rub záložky například napsat autora a název knihy svou emailovou adresu nebo svůj kontakt na sociální sítě, popřípadě svou klasickou poštovní adresu, aby mohli mezi sebou nadále komunikovat i po oficiálním ukončení česko-slovenského projektu. Důležité je, aby to bylo v souladu s nastavenými pravidly GDPR (s ochranou osobních údajů) na Vaší škole.
 5. Důležité je, aby žáci při výrobě záložek měli stále na paměti, že jejich záložka bude darem pro zatím neznámého kamaráda z partnerské školy.
 6. Průvodním programem výroby záložek mohou být různé aktivity zaměřené na podporu čtení.
 7. Do balíku se záložkami můžete vložit i přátelské listy, různé dárkové předměty a propagační materiály, například pohádkové knihy, knihy s regionální tématikou, školní časopisy, cédéčka se školními pěveckými soubory, propagační materiály o škole, obci, městě či regionu, výrobky z hodin výtvarné výchovy.
 8. Prosím Vás, aby každý žák, který vyrobil záložku, byl zároveň i Obdarovaný záložkou z přidělené partnerské školy.
 9. Výměnu záložek mezi partnerskými školami je třeba ukončit do 31. 10. 2020.
 10. V případě, že některá škola z přidělené partnerské dvojice škol nemůže z vážných důvodů zaslat záložky v dohodnutém termínu, například na její škole bude vyučování probíhat určitou dobu distanční formou, je povinna o tom informovat svou partnerskou školu, stanovit náhradní termín a pak čestně splnit svůj závazek.
 11. Propagace projektu, například z přátelských záložek si můžete udělat nástěnky nebo výstavky v třídách nebo v aule Vaší školy.