Poděkování

Touto cestou děkujeme vedení i všem zaměstnancům truhlářství ve Sněžném za poskytování materiálu pro výuku pracovních činností ve dílnách naší školy. Pracovníci truhlářství nám také připravili a předali vzorky nejběžnějších druhů dřevin, jež se ve zdejší truhlářské dílně využívají a zpracovávají při zakázkové výrobě Ke vzorkům základních druhů dřevin nám také vysvětlili, jak porozumět struktuře letokruhů a správně číst z této struktury o životě, výživě, stáří stromů. Vysvětlili žákům, jak se dá podle barvy i podle jiných znaků poznat druh původní dřeviny. V pracovních činnostech žáci 6., 7., 8., a 9. ročníku ze dřeva vyrábějí např. kuchyňské obracečky, podložky pod hrnec, deskové stolní hry, krmítka pro ptáky, dřevěné smrčky, šachové figurky, škrabky a budky pro hnízdění ptáků. Tyto budky jsme již zavěsili v okolní přírodě na stromy a vytvořili jsme tak trasu školních budek pro zajímavá jarní pozorování. Poskytováním materiálu škole se zdejší truhlářství podílí na zkvalitnění polytechnické výuky v dílnách a zlepšování manuálních dovedností žáků. Ještě jednou za tuto podporu děkujeme. Mgr. Miroslav Vaňáč