Oznámení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo  21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle §24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.