Rok 2015
Návštěva místní knihovny ve Sněžném – 2. a 3. ročník.

Návštěva místní knihovny ve Sněžném – 2. a 3. ročník.

Abychom se stále zdokonalovali ve čtenářské gramotnosti, rozhodli jsme se, že se z zúčastníme soutěže ve vyplňování čtenářských pasů
a v psaní čtenářských deníků. Jde o to, kdo přečte více knih, kdo nejčastěji navštěvuje sněženskou knihovnu a kdo si dokáže o přečtené knize udělat pěkný zápis. A. Šimonová

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.