Rok 2019/2020
Návštěva knihovny – 5. ročník

Návštěva knihovny – 5. ročník

Dne 2. 12. navštívila 5. třída besedu v novoměstské knihovně s názvem S batohem na zádech. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o cizích zemích. Ve skupinách spolupracovaly nad zadanými úkoly, které se týkaly jednotlivých kontinentů. Z naučných knih získávaly potřebné informace, které potom prezentovaly svým spolužákům. Nakonec je paní knihovnice seznámila s pravidly knihovny a jak se v ní dobře orientovat.