Making a fruit salad

Protože  právě probíráme v hodinách anglického jazyka lekci o jídle, ovoci a zelenině, rozhodla jsem se společně se žáky 4. ročníku, že si připravíme ovocný salát a  při jeho výrobě se všichni budou snažit komunikovat anglicky. Žáci si v úterý 26.11. do školy přinesli různé druhy ovoce, oříšky a med. Nejprve jsme si připomněli slovní zásobu a věty, které budou žáci používat. Poté si každý vytvořil svůj projekt na barevný papír, kde popsal výrobu svého ovocného salátu. Následně se žáci sami rozdělili do dvou skupin a začali s výrobou salátu. Nakonec si salát rozdělili do připravených mističek a snědli ho. Byl moc dobrý!