Rok 2015
Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, v září 2015 končí tříleté období školské rady. Je třeba zajistit řádné volby ze strany rodičů našich žáků. Z toho důvodu zjišťuji formou dotazníku, (obdrželi jste ho prostřednictvím svých dětí a prozatím se vrátila jen asi polovina), kdo z vás má zájem ve školské radě pracovat. Prosím proto o urychlené navrácení vyplněného dotazníku do školy, aby mohly volby během příštího týdne proběhnout. Připomínám jen, že naše školská rada je devítičlenná, třetinu členů tvoří zástupci zřizovatele, třetinu zástupci rodičů a třetinu pedagogičtí pracovníci školy. Věra Matějů