Důležité informace pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče, dle nových právních předpisů bude zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2017/2018 probíhat až v dubnu, přesný termín bude včas upřesněn. Důležité je, že pokud rodiče budou žádat pro svoje dítě o odklad povinné školní docházky, musí tak učinit již v době zápisu, ne později, jak se tolerovalo až dosud. K tomu jsou zapotřebí dva doklady: posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. K vyšetření ve školském poradenském zařízení ve Žďáru nad Sázavou je třeba se objednat do konce ledna 2017. Podrobnější informace poskytne vedoucí učitelka v mateřské škole p. Jarmila Strejčková.