ERASMUS AKCE
Další schválený projekt Erasmus+ 2022 – 2023 pro naši školu

Další schválený projekt Erasmus+ 2022 – 2023 pro naši školu

Na konci měsíce ledna 2022 se vedení naší školy dozvědělo radostnou zprávu z DZS v Praze, že nám byl opět schválený grant z programu Erasmus+, který se i nadále věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti žáků naší školy. Téma tohoto projektu je „Prohlubujme čtenářství na základní škole“ a bude trvat 16 měsíců. Do tohoto projektu jsme se přihlásili, protože se i nadále chceme zaměřit na čtení, vzbuzování zvědavosti a zájmu o knihy a čtení, protože v době pandemie Covid 19 a během distanční výuky došlo k výraznému poklesu zájmu žáků o čtení. Chceme učit žáky prostřednictvím zážitkových, inovativních technik čtení a využíváním pravidelných čtenářských dílen, návštěvami divadelních představení, setkávání se s autory knih na besedách, při autorském čtení. Během tohoto 16 měsíčního projektu chceme prohloubit čtenářské kompetence jak u žáků 1. st., tak u žáků 2. st. naší školy, protože čtení je jednou z nejdůležitějších dovedností člověka pro budoucí život – pro zaměstnatelnost, sociální začlenění a soběstačnost.