ERASMUS AKCE
Čtenářské dílny – učíme se přísloví

Čtenářské dílny – učíme se přísloví

V posledním únorovém týdnu se žáci 4. ročníku, v rámci předmětu čtení / tzv. čtenářských dílen/, seznamovali s významem přísloví, se kterými se mohou běžně setkat. Přísloví se především učili pochopit a vysvětlit, co opravdu znamenají. Aby tato aktivita byla  pro žáky zábavná, tak si sami jednotlivá přísloví zapisovali na barevné kartičky, barevně je vyzdobili a pak lepili do připravené osnovy. Výsledek opravdu stojí za to!