Česko-slovenský projekt „Záložky do knihy spojuje školy“

Ve druhém prosincovém týdnu přišel do naší školy balík se záložkami, které vyrobili žáci 1. stupně ze ZŠ Lok, Slovenská republika. Jak jsme informovali v listopadu, naši žáci se zapojili do projektu podporující čtení a čtenářskou gramotnost. Naši slovenští přátelé poslali našim žákům krásné záložky a milý dopis, kde se všichni účastníci projektu podepsali. Společně jsme si dopis přečetli a vyvěsili ve třídě.  Všem se záložky od slovenských žáků velmi líbily. Věříme, že pokud situace dovolí, se do podobného projektu opět v příštím školním roce zapojíme.