Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy – 11. ročník

I v letošním školním roce 2020/ 2021 jsme se opět zúčastnili česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy.  Téma letošního ročníku bylo – Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze. Do projektu se zapojili žáci ze 4. a 5. ročníku, celkem 25 žáků.  Celý projekt měl proběhnout během měsíce října, kdy měli žáci záložky vyrobit a poslat svým kamarádům na Slovensko.  Žáci tedy na začátku měsíce října začali záložky vyrábět, ale z důvodu náhlého uzavření škol se celý projekt protáhnul až do prosince. Po návratu žáků 1. stupně zpátky do školy jsme realizaci projektu zdárně dokončili. Žáci vyrobili záložky rozmanitých tvarů, velikostí a pomocí libovolných výtvarných technik (např. malování, kreslení, koláž). Naši žáci také napsali dětem ze Slovenska dopis, ve kterém  krátce představili naši školu a region Vysočina. Vyrobené záložky jsme zabalili do balíku společně s drobnými dárky – almanachem, propisovacími tužkami.  A teď už nám nezbývá nic jiného, než se těšit, jaké záložky dostanou naši žáci od kamarádů ze Slovenska.