Rok 2015
Bádáme v lese-ekologický program na Blatinách

Bádáme v lese-ekologický program na Blatinách

Bádáme v lese
Ve středu 6.6. se žáci 4. a 5. ročníku aktivně zapojili do přírodovědného badatelského programu – Bádáme v lese. Program se uskutečnil na Blatinách v okolí pod Drátníkem. Žáci si mohli vybrat bádání v lese, na louce nebo u vody a zaměřit svoje bádání na rostliny či živočichy. Aktivně pracovali v malých skupinkách, kde si stanovili určitou hypotézu, kterou svým pátráním ověřovali. Konec programu byl věnován představení a zhodnocení výsledků.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.