Rok 2023/2024
Adaptační pobyt – 7. ročník

Adaptační pobyt – 7. ročník

Ve dnech 18. – 19. září žáci sedmého ročníku absolvovali adaptační kurz v Javorku. Cílem bylo lépe se  poznat, seznámit se s novou paní třídní učitelkou, získat společné zážitky, posílit pozitivní vztahy v kolektivu a vzájemně se naladit na nový školní rok. Program začal pěším výletem na zříceninu „Štarkov“, kde jsme prolezli každý kámen či skálu, povyprávěli si o historii tohoto místa, trvající pouhých šedesát let. Po prohlídce jsme se vydali k obci Javorek, kde nás čekal po zbytek dne bohatý program. Stihli jsme uvařit oběd, vybalit a připravit si spaní na večer, zasportovat, vykoupat se v místní nádrži na návsi, pohrát si na hřišti, zvláště pískoviště některé z dětí velmi zaujalo J. Během dne si žáci vyzkoušeli aktivity, které si kladly za cíl, prověřit jak spolu všichni umí spolupracovat, jak se dokáží dohodnout beze slov, pomoct druhému, když na něj „útočí žralok“ a jak dokáží být tiší a trpěliví, když musí v noci „přepravit určité zboží přes celníky„ na opačnou stranu lesa. Věřím, že to, co jsme si předem naplánovali se beze zbytku splnilo, děti si odnesly příjemné zážitky a i přes nohy poškrábané od ostružin, budou na pobyt v Javorku vzpomínat jen s tím nejhezčím pocitem.